[1]
Manora, H. 2019. PERANAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN. Edification Journal : Pendidikan Agama Islam. 1, 1 (Jul. 2019), 119-125. DOI:https://doi.org/10.37092/ej.v1i1.88.