(1)
Akip, M. Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam. ej 2020, 3, 73-83.