(1)
Manora, H. PERANAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN. ej 2019, 1, 119-125.