Taufik, A. (2020). Interaksi Komunikasi dalam Pendidikan. Edification Journal : Pendidikan Agama Islam, 2(2), 123-132. https://doi.org/10.37092/ej.v1i2.114