Manora, H. (2019). PERANAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN. Edification Journal : Pendidikan Agama Islam, 1(1), 119-125. https://doi.org/10.37092/ej.v1i1.88