MANORA, H. PERANAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN. Edification Journal : Pendidikan Agama Islam, v. 1, n. 1, p. 119-125, 1 jul. 2019.