Taufik, Ahmad, and Dedi Heriansah. 2021. “Pendidikan Madrasah Dalam New Normal”. Edification Journal : Pendidikan Agama Islam 3 (2), 211-20. https://doi.org/10.37092/ej.v3i2.262.