Ashari, Nur. 2021. “Pengembangan Kurikulum PAI Di Madrasah”. Edification Journal : Pendidikan Agama Islam 4 (1), 23-38. https://doi.org/10.37092/ej.v4i1.299.