Taufik, A. (2020) “Interaksi Komunikasi dalam Pendidikan”, Edification Journal : Pendidikan Agama Islam, 2(2), pp. 123-132. doi: 10.37092/ej.v1i2.114.