Akip, M. (2020) “Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam”, Edification Journal : Pendidikan Agama Islam, 3(1), pp. 73-83. doi: 10.37092/ej.v3i1.222.