Taufik, A. and Heriansah, D. (2021) “Pendidikan Madrasah dalam New Normal”, Edification Journal : Pendidikan Agama Islam, 3(2), pp. 211-220. doi: 10.37092/ej.v3i2.262.