Manora, H. (2019) “PERANAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN”, Edification Journal : Pendidikan Agama Islam, 1(1), pp. 119-125. doi: 10.37092/ej.v1i1.88.