Karolina, A., W. Afsiska, B. Azwar, C. Cikdin, and E. Yanuarti. “Peran Orangtua Penambang Emas Dalam Menanamkan Pendidikan Agama Islam Pada Anak Dikelurahan Kampung Jawa”. Edification Journal : Pendidikan Agama Islam, Vol. 3, no. 1, Aug. 2020, pp. 1-22, doi:10.37092/ej.v3i1.206.