Manora, H. “PERANAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN”. Edification Journal : Pendidikan Agama Islam, Vol. 1, no. 1, July 2019, pp. 119-25, doi:10.37092/ej.v1i1.88.