(1)
Alisyahbana, T. Hoax Dalam Perspektif Islam. El-ghiroh 2019, 17, 103-125.