Alisyahbana, T. (2019). Hoax Dalam Perspektif Islam. El-Ghiroh : Jurnal Studi Keislaman, 17(02), 103-125. https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v17i02.107