albahri, A., Pasiska, P. and Kurniati, A. (2023) “Prinsip Tolong-Menolong Dalam Islam (Ekplorasi Dalam Ayat Alqur’an, Sirah Nabiyah Dan Piagam Madinah)”, El-Ghiroh : Jurnal Studi Keislaman, 21(2), pp. 145-163. doi: 10.37092/el-ghiroh.v21i2.613.