albahri, A., P. Pasiska, and A. Kurniati. “Prinsip Tolong-Menolong Dalam Islam (Ekplorasi Dalam Ayat Alqur’an, Sirah Nabiyah Dan Piagam Madinah)”. El-Ghiroh : Jurnal Studi Keislaman, Vol. 21, no. 2, Sept. 2023, pp. 145-63, doi:10.37092/el-ghiroh.v21i2.613.