Alexander, Ongky, Muhamad Fauzi, Ahmad Yani, and Siswoyo Siswoyo. 2023. “Konsep Rahn (Gadai) Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah”. Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara 2 (1), 41-54. https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v2i1.639.