Alexander, O., M. Fauzi, A. Yani, and S. Siswoyo. “Konsep Rahn (Gadai) Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah”. Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 2, no. 1, Aug. 2023, pp. 41-54, doi:10.37092/hutanasyah.v2i1.639.