Widodo, A. (2019). Dakwah di Era Revolusi Industri 4.0. Jurnal Khabar: Komunikasi Dan Penyiaran Islam, 1(1), 49-65. https://doi.org/10.37092/khabar.v1i1.120