NOPRIYANSA, E. (2020). DAKWAH DALAM TRADISI AKADEMIK DAN STUDI ISLAM. Jurnal Khabar: Komunikasi Dan Penyiaran Islam, 2(1), 1-19. https://doi.org/10.37092/khabar.v2i1.147