Taufik, A. (2020). DAKWAH ISLAMIYAH MELALUI MEDIA BAHASA ARAB. Jurnal Khabar: Komunikasi Dan Penyiaran Islam, 2(1), 33-41. https://doi.org/10.37092/khabar.v2i1.198