Sartika, A., Rijal, S., & Sirin, K. (2021). Representasi Islam Dan Cina Dalam Hoaks Di Masa Pra Pandemi Covid-19. Jurnal Khabar: Komunikasi Dan Penyiaran Islam, 3(1), 35-58. https://doi.org/10.37092/khabar.v3i1.288