Yunus, Muhammad. 2020. “Anti Metafisika Dalam Epsitemologi Immanuel Kant Dan Kemungkinan Agama Sebagai Jalan”. Jurnal Khabar: Komunikasi Dan Penyiaran Islam 2 (2), 177-89. https://doi.org/10.37092/khabar.v2i2.255.