Azman, Zainal. 2022. “Dakwah Bagi Generasi Milenial Melalui Media Sosial”. Jurnal Khabar: Komunikasi Dan Penyiaran Islam 3 (2), 193-205. https://doi.org/10.37092/khabar.v3i2.350.