Taufik, A. (2020) “DAKWAH ISLAMIYAH MELALUI MEDIA BAHASA ARAB”, Jurnal khabar: Komunikasi dan Penyiaran Islam, 2(1), pp. 33-41. doi: 10.37092/khabar.v2i1.198.