Azman, Z. (2022) “Dakwah Bagi Generasi Milenial Melalui Media Sosial”, Jurnal khabar: Komunikasi dan Penyiaran Islam, 3(2), pp. 193-205. doi: 10.37092/khabar.v3i2.350.