Qomarullah, M. “METODE SYARAH HADIS DALAM KITAB AL-MUNTAQA SYARAH AL-MUWATTA’”. Jurnal Khabar: Komunikasi Dan Penyiaran Islam, Vol. 2, no. 1, June 2020, pp. 85-99, doi:10.37092/khabar.v2i1.216.