Azman, Z. “Dakwah Bagi Generasi Milenial Melalui Media Sosial”. Jurnal Khabar: Komunikasi Dan Penyiaran Islam, Vol. 3, no. 2, Jan. 2022, pp. 193-05, doi:10.37092/khabar.v3i2.350.